Bezpieczeństwo

Z uwagi na trwającą epidemię COVID19 i wprowadzone obostrzenia, do odwołania obowiązują następujące zasady korzystania z usług Grupa 39

  1. Realizacja strzelania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Z uwagi na nałożone ograniczenia, co do ilości osób przebywających jednocześnie na osiach strzeleckich wprowadzamy limit: maksymalnie 2 osoby plus prowadzący strzelanie.
  2. Obowiązkowy wymóg posiadania podczas strzelania indywidualnych słuchawek, okularów ochronnych, maseczek ochronnych oraz rękawiczek. Środków ochrony osobistej nie zostawiamy na strzelnicy a zabieramy ze sobą.
  3. Każdy strzelający otrzyma Indywidualny Pakiet Zabezpieczający (maseczka ochronna, rękawiczki nitrylowe, zatyczki do uszu, długopis oraz okulary ochronne)
  4. Zakaz wstępu dla osób przebywających na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz osób towarzyszących niestrzelających (tzw. widzów)
  5. Korzystanie tylko z wyznaczonych przez prowadzącego stanowisk
  6. Na osi strzeleckiej znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
  7. Przed wpisaniem się do książki strzelań obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni lub założenie rękawiczek. Po skończonym strzelaniu prosimy o zabranie ze sobą zużytych tarcz i innych odpadków.

Grupa 39 – Krzysztof Nowacki    tel.  505  544  646