Warsztaty strzeleckie 

Dla osób zainteresowanych nieco bardziej niż tylko samym „postrzelaniem” na strzelnicy, oferujemy weekendowe warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną krótką oraz bronią palną długą.

Warsztaty realizowane są w czasie dwóch dni:

Sobota: 4 godziny zajęć teoretycznych w sali wykładowej Ligi Obrony Kraju w Elblągu przy ul. Skrzydlatej, gdzie zainteresowani poznają budowę, konstrukcję, nazewnictwo i zasady bezpieczeństwa a także zasady obsługi broni i kwestie prawne (również te dotyczące uzyskania pozwolenia na broń)

Do dyspozycji są dwie sale wykładowe
Dla większej, jak i mniejszej grupy

 

Niedziela: to dzień na strzelnicy, tam każdy z uczestników oddaje łącznie 70 strzałów z różnych rodzajów broni.

Zajęcia takie odbywają się zwykle 1 raz w miesiącu zgodnie z zapotrzebowaniem. Grupy liczą maksymalnie do 12 osób. Warsztaty odbywają się oddzielnie dla broni krótkiej i broni długiej. Koszt takich zajęć to 260 złotych od osoby.