Rodo

Polityka Prywatności

1. Warunki ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających ze strony Grupa 39 znajdującej się pod adresem elektronicznym https://www.grupa39.pl ,zwanej dalej „stroną”.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

2. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Grupa 39 – Krzysztof Nowacki, przy ul. Pomorskiej 39, numer NIP: 578 249 57 09, REGON: 368626042.

3. Dane kontaktowe Administratora.

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: k.nowacki@grupa39.pl lub pisemnie na adres: Grupa 39 – Krzysztof Nowacki, ul. Pomorska 39, 82-300 Elbląg.

4. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia działalności:

## handlowej (realizacja zamówień, obsługa klienta, w tym reklamacji),

## marketingowej (kierowanie treści marketingowych na adres e-mail, bądź telefon, w tym informacji handlowych i promocyjnych), a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Dane nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania (ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Odbiorcy danych.

Administrator danych może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom pośredniczącym w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez Administratora usług. Te podmioty to np. dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, biuro księgowe, kancelarie prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

7. Twoje prawa.

Użytkownikom strony przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

## prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

## prawo żądania sprostowania danych,

## prawo do usunięcia danych,

## prawo do przenoszenia danych,

## prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uprzednio GIODO),

## prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

## prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

8. Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie przez użytkownika strony danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieprzekazania danych, dostęp do naszej strony będzie utrudniony, bądź niemożliwy, nie będzie się można z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub złożyć zamówienia.

9. W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies w następujących celach:

##konfiguracji serwisu (umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie),

##reklamy (umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam),

##analizy i badania zachowań użytkowników (zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, jak Google).

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików „cookies” powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

10. Gromadzenie innych danych.

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

11. Zmiany Polityki Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25 maja 2018 r.